PRIVACY STATEMENT

Onderstaande privacy voorwaarden hebben betrekking op van DJ Graat Verhuur, gevestigd aan de Actus 15 te Veldhoven. 

Wij vinden jouw privacy ook belangrijk, en informeren je vraag over welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke reden.

 DJ GRAAT VERHUUR verwerkt persoonsgegevens die je ons geeft om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor- en achternaam

● E-mailadres

● Telefoonnummer

● Adresgegevens (zoals beschreven in register KVK)

● Internetbrowser en apparaat type

● IP-adres

● Gegevens over uw surfgedrag

● Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Binnen DJ GRAAT VERHUUR verzamelen wij geen persoonsgegevens die als gevoelig worden geclassificeerd.  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, daar deze ook niet onder onze doelgroep vallen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, voordat wij actief contact hebben met deze bezoeker. Mocht  je er alsnog van overtuigd bent dat wij zonder toestemming gevoelige persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@djgrgaatverhuur.nl

 

Waarom we gegevens nodig hebben

DJ GRAAT VERHUUR  verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

● Het afhandelen van betalingen

● Verzenden van onze nieuwsbrief

● Je te kunnen informeren over de events waar je jezelf voor hebt aangemeld

● Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

● Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

● Om goederen en diensten bij je af te leveren, of op de locatie waarvan je ons gegevens verstrekt.

● DJ GRAAT VERHUUR analyseert je gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en waar relevant ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 Hoe lang we gegevens bewaren

DJ GRAAT VERHUUR zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat onze samenwerking voortduurt.

 Delen met anderen

DJ GRAAT VERHUUR verkoopt je gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken / cq opslaan in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DJ GRAAT VERHUUR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben bewerkersovereenkomsten afgesloten met Google G-suite, Rompslomp, Squarespace.

Cookies

DJ GRAAT VERHUUR onthoudt zich het recht gebruik te maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. DJ GRAAT VERHUUR gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Hoe dat moet vind je onder andere hier: https://www.deimel.nl/blog/cookies-blokkeren-en-verwijderen/. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@djgraatverhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  DJ Graat Verhuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 Beveiliging

DJ GRAAT VERHUUR neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie of via info@djgraatverhuur.nl.

 Mocht je klachten hebben t.a.v. onze omgang met uw persoonsgegevens dan kun je ook altijd een klacht indienen via Autoriteit Persoonsgegevens, via deze weg: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mocht je vragen voor ons hebben n.a.v. bovenstaande, dan kun je contact met ons opnemen via info@djgraatverhuur.nl.